websiteLogoTop1

Elfsteden Roeimarathon 2024

20240524_elfstendentocht_1Op 10 en 11 Mei heeft Beatrix deelgenomen aan de Elfsteden Roeimarathon. 

12 enthousiaste roeiers, 4 bemoedigende chauffeurs en de zojuist opgeknapte Venloop gingen het avontuur aan. In estafette vorm diende binnen 24 uur de 210 km lange Friesche Elfstedenroute afgelegd te worden. Met een roeitijd van 22:50 uur werd een mooie 61e klassering in een veld van 88 boten / 900 roeiers behaald.

Klik op "Lees meer..." voor het volledige verslag

Nadat Daan een zaadje had gepland in 2023 om weer deel te nemen aan de Elfsteden roeimarathon, groeide het enthousiasme met de dag. Bijna de hele Aqua Invecta Est ploeg stelde voor mee te willen doen, waarna een eerste meeting werd gehouden met geïnteresseerden. Erik-Jan gaf, vanuit zijn eigen ervaring met voorgaande edities, hield een mooie introductie over hoe het in z’n werk gaat en wat we konden verwachten. Daarna was het een feit: ‘It giet oan’! Het animo aan om écht deel te nemen en te gaan trainen nam toe, Daan wierp zich op als captain en nam samen met zijn handlangers Edwin en Mascha de organisatie op zich. De voorbereidingen vereiste de nodige slagkracht, zo had Daan de route en alle coördinaten perfect in kaart gebracht voor alle wisselpunten, voor het in- en uitstappen (per team), Edwin ontpopte zich als de sturende kracht en mobiliseerde de groep en Mascha verzorgde het ontwerp van het logo en de productie van de t-shirts. Een oproep op de Beatrix website leverde spontaan 20 aanmeldingen op, waardoor het er even op leek dat we mogelijk twee boten vol zouden krijgen. Helaas moesten enkele geïnteresseerden zich om uiteenlopende redenen toch terugtrekken waardoor er uiteindelijk met 1 boot (de Venloop) en 12 roeiers is deelgenomen.

Trainen, trainen, trainen

Het trainen kon beginnen… het moest even op gang komen, maar uiteindelijk hebben we onszelf en de Venloop goed voorbereid. Tot twee keer toe werd op zondag (in drie C2+ boten) tot paaltje 0 geroeid. De bijzondere verrichtingen en het in- en uitstappen werd ook veelvuldig geoefend in ons kanaal, zelfs zo goed dat we één keer omgegaan zijn onder de brug 😱.

Venloop

Intussen was onze bootbaas Paul S. drukdoende met het prepareren van de boot, samen met Anja heeft hij de boot weer helemaal knap gemaakt en gepolijst. Ook werden verlichting, verstraler, hoospomp en golfbrekers, GPS en een verbeterde stuurinrichting gemonteerd. Met het team zijn we ook een avond in de weer geweest in de werkplaats, we hebben daar allemaal veel van opgestoken. Zulke avondjes zijn echt een aanrader om een goed besef te krijgen hoe het er aan toegaat in de werkplaats en wat er achter de schermen zoal gebeurt om de botenvloot tiptop te (be)houden.

20240524_elfstendentocht_2

Vrijdag 10 mei

Vandaag zal het gaan gebeuren! De botenwagen is opgetuigd in Eindhoven, de eerste 8 deelnemers verzamelen in de ochtend en rijden naar Leeuwarden om de boot op te tuigen. Aansluitend werd de boot gekeurd. De overige teamleden zijn inmiddels ook in Leeuwarden aangekomen en hadden een heerlijke maaltijd voorbereid die dankbaar wordt genuttigd. Dan is het wachten op… 

Start

Het is zover, we moeten ’t waar gaan maken, waar we zo lang naar toegeleefd hebben! Team A maakt zich op voor de start en roeit de eerste 5 km. op. Team B gaat alvast door naar het eerste wisselpunt. De rest heeft ruimschoots de tijd om vanuit het stadspark “De Prinsentuin” in Leeuwarden in een heerlijk avondzonnetje de drukke start mee te maken. Met startnummer 69 wordt Team A extra aangemoedigd:  Let’s Go Beatrix!

20240524_elfstendentocht_3

Weergoden

De weergoden waren ons gelukkig gunstig gezind, het was zonnig, windstil en vriendelijk. De nacht was zacht en aangenaam, de golfslag op grotere meren bleef redelijk beperkt.

Obstakels

Elk team had zo zijn beslommeringen onderweg, iets wat de boel ophield, tegenzat of in de weg zat. In het donker waren rietkragen en fuiken in de smalle vaargeulen vaak niet goed zichtbaar, smalle en lage bruggen vormde, met name in Sneek, een aardige hindernisbaan.

20240524_elfstendentocht_4

Een groot deel van het traject (de Luts en het traject Stavoren – Workum)  bestond uit zeer smalle geulen met veel begroeiing en scherpe bochten. Vaak te smal om dubbelzijdig te kunnen roeien, het was hier een uitdaging om eenzijdig roeiend vaart te behouden en ook nog te manoeuvreren! Inhalen was op deze trajecten onmogelijk en leidde met langzamere boten voor ons regelmatig tot opstoppingen, zo lagen we bij de stempelpost in Hindeloopen ca. 30 minuten in de file.

Tegenwind en lege accu 

Het laaste deel stak er een krachtige oostenwind op waar pal en met veel kracht tegenin moest worden geroeid. De vermoeidheid van een nacht overslaan begon toe te slaan.... het was nog een heel eind, de gemiddelde snelheden, verwachte doorkomsttijden en virtuele klassering liepen terug.... we zouden het toch wel binnen 24 uur gaan halen? Bovendien moesten we het laaste kwart van de route zonder GPS varen; na een paar binnenkomende golven waren we vergeten de hoospomp uit te zetten waardoor de boot-accu voortijdig leeg was geraakt. Met voorliggers in zicht of anders met de telefoon als GPS back-up in de hand hebben we onze weg moeten voortzetten, waardoor ook de stuur flink bij de les moest blijven.

Finish 

Het moreel bleek gelukkig niet te breken. Net na 18 uur werd het laatste wisselpunt bereikt. Met nog 2 uur marge en nog 10 km. te gaan, wisten we inmiddels dat we het binnen 24 uur zouden gaan redden. Toch wilde de laatste etappe onze klassering nog versterken. Met een inmiddels krachtige oostenwind tegen bewees de moderne electronica zijn nut. Het verschil in bootsnelheid tussen lange doorgaande halen en kortere slagen op ¾ bank en hoger tempo was duidelijk meetbaar. Daan en Edwin, aangevuurd door Mascha als stuur, wisten de laatste etappe met wind tegen op tempo 27 nog 4 boten (waaronder Thêta die in onze Tonnekreek meedeed) in te halen. Onze klassering werd verstevigd, nog een laatste eindsprint en dan finally het gejoel van de overige teamgenoten.... we made it! 

20240524_elfstendentocht_5

Het Elfstedenkruisje is binnen! 

De maaltijd die klaar stond en het welverdiende biertje deden zich goed smaken. Van de in totaal 88 deelnemende boten zijn we uiteindelijk in 22:50uur als 61e over de finish gekomen.

Herberg

Als een heus schoolreisje topten we de dag af in Herberg Oer ’t Hout in Grou. De mannen en de vrouwen hadden ieder hun eigen honk. Afgepeigerd, voldaan en trots nipten we nog aan een laatste drankje, maar snakten enkel nog naar ons kussen. De volgende dag hebben we een kop koffie gedronken met z’n allen in de zon en aansluitend genoten van een heerlijk ontbijtje. De chauffeurs kregen nog een onderscheiding, een Kampioens’Sjerp met al onze namen erop.

Daarna in de auto weer naar Eindhoven, nagenietend van een geslaagd en gezellig evenement en alvast voorzichtig weer uitkijkend naar een herhaling volgend jaar!

20240524_elfstendentocht_6

Deelnemers team Beatrix;

Team A - Liesbeth, Gabriel, Andrea (Chauffeur Piet)

Team B - Richard du C., Mark, Frank H. (Chauffeur Rachelle)

Team C - Elif, Paul S., Richard B. (Chauffeur Stephanie)

Team D - Mascha, Daan, Edwin (Chauffeur Ypkje)

De 11 steden: Leeuwarden (start), Dokkum, Leeuwarden (doorkomst), Sneek, IJlst, (via Woudsend naar) Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker, Leeuwarden (finish)

Thêta leende de Tonnekreek van Beatrix, zij hadden jammerlijk enorme pech door na de doorkomst in Leeuwarden in het donker een rigger stuk te varen, waardoor ze terug moesten keren voor reparatie.

Met een geleende rigger van de organiserende roeivereniging uit Leeuwarden hebben ze de tocht uiteindelijk toch kunnen volbrengen binnen de tijd.  

Met dank aan;

Alle chauffeurs; Rachelle, super dat je erbij was, ondanks de fysieke tegenslag. Stephanie, bedankt voor jouw hulp en support in de nacht en ook overdag!. Ypkje en Piet, onze nieuwkomers, gelijk opgenomen in de groep, jullie enthousiasme was aanstekelijk en bemoedigend.

De heerlijke maaltijden (Verschillende salades, gevulde paprika’s en wraps), verzorgd door Elif, Liesbeth, Rachelle, Stephanie en Nora.

Twee bekende supporters met grote vlag, dank voor jullie steun Aagje en Peter.

Botenbaas Paul en Anja voor het zorgdragen en prepareren van de Venloop, niks was aan het toeval overgelaten!